Кілька слів про ази успішного сімейного спілкування

Оптимізм, гуманістичний світогляд, довіра, повага і готовність йти на компроміс – це вагомі складові рецепту щасливого подружжя. Однак сьогодні багато сімейних психологів та консультантів на перше місце у вищенаведеному переліку ставлять вміння спілкуватись.

Спілкування в сім'ї можемо порівняти з наявністю електрики у квартирі. Коли світло відсутнє, люди перебувають у темряві, й не знають, у якому керунку слід рухатись. Для налагодження спілкування необхідні відвертість, чесність, повна відкритість до свого партнера, змога поділитись своїми цінностями, потребами, переживаннями, бажаннями, думками і планами. Кожен з співрозмовників повинен бути готовий до того, що тебе можуть навіть образити, або твоя відвертість може завдати болю іншому. 

Щоб спілкування було саме таким, кожен з подружжя хоче почуватись у фізичній та психологічній безпеці, аби відвертий обмін пережиттями та емоціями відбувався без критики, оцінювання та сарказму.

Якщо подруги не вміють правильно спілкуватись, тоді важко буде налагодити усі інші сфери сімейного життя. Тоді кожен буде будувати свою поведінку способом вгадування та передбачення щодо інших членів подружжя.

У сімейних консультантів та психологів часто запитують про рецепт щасливого та життєздатного подружжя, іншими словами, що слід робити, а чого уникати, аби збудувати успішні стосунки. Невміння налагодити стосунки – це також одна з головних причин розпаду сімей. Тому можемо казати, що спілкування критично важливе як для сімей, так і будь-яких інших стосунків. 

Відсутність спілкування, або його мінімум лише спричиняє конфлікти або провокує стрес, себто серйозно впливає на наше здоров’я. Отож, слід вчитись ефективному та правильному спілкуванню.

Перший крок – це навчитись слухати й розуміти, що тобі намагаються сказати. Слухання ж передбачає фокусування уваги на розмові з партнером, на тому, що тобі хочуть донести, плюс вміння коротко підсумувати або переказати своїми словами зміст почутого. Наш співрозмовник хоче бачити, що його уважно й вдумливо слухають, що переймаються його емоціями та почуттями, що кожен вміє контролювати свою негативну емоційну реакцію на почуте, або ж не вдається до критичного оцінювання почутого. Відчуття задоволення стосунками також обумовлене якістю спілкування, а це у свою чергу впливає на емоційний стан кожного з подругів.

Не даремно у Святому Письмі сказано, що уміння користуватись язиком, людською мовою – це питання життя і смерті, справа надзвичайної важливості. А навики набуваємо шляхом постійної практики активного слухання, поміркованого реагування, зваженого висловлювання.Часом слід попросити допомоги інших, аби навчитись активного слухання під час діалогу.

Спілкування також вимагає певних умов: певного приміщення, запланованого часу, аби нас не відволікали сторонні фактори, аби обоє співрозмовників були доброзичливо налаштовані на розмову.

Також важливо, щоб кожен з подругів був зацікавлений пізнавати індивідуальний стиль спілкування одне одного. Психологи відзначають, що кожна особа має свою унікальну манеру та «мову» спілкування, навики жестикуляції, вміння читати мову тіла та обличчя співрозмовника.

Брак спілкування також спричинює емоційне дистанціювання, охолодження почуттів, відчуження, що погіршує статеве життя на фоні ослаблення відчуття фізичної близькості, а в кінцевому рахунку, це відображається у фінансових сімейних проблемах.

Перевагу слід надавати словесному спілкуванні, себто проговорюванню усього, що бажаємо сказати, а вже потім звертати увагу на «невербальні» сигнали свого співрозмовника. Бажання правильно почути свого партнера слід підтвердити зворотнім feedback-ом, коротким перефразовуванням свого співрозмовника, щоб не покладатись на здогадки та фантазію, але на конкретний вербальний message.

Сімейні консультанти пригадують, що необхідно пам’ятати істину: «досконалих подружжів» просто не існує! Однак існують «здорові» шлюби, де подруги навчились задовольняти потреби одне одного, дбати про спільні сімейні інтереси. Так, «здорове» подружжя – це безпечне, любляче, динамічне, відкрите до необхідних змін середовище, де кожен приймає іншого таким, яким він є насправді, де є сприятливі умови для особистого розвитку, де процвітає чесне та відверте спілкування.

Ось кілька підказок, як це зробити:

1) Візьміть на себе обов’язок плекати щоденне сімейне спілкування.

2) Конфлікти – це ще одне підтвердження, що ваша сім’я – нормальна.

3)  Навчіться володіти своїми емоціями і правильно використовувати їх під час спілкування.

4) Навчіться швидко гасити полум’я конфлікту.

5) Цінуйте час одне одного, тому навчіться спілкуватись по суті за короткий час, а також призначте собі певний час у вашому графіку на щоденне спілкування.

6) Навчіться своєчасно відступати, щоб конструктивно йти на компроміс, аби непорозуміння не поглиблювалось і не тривало довго. Якщо відбувся конфлікт, то швидко йдіть на примирення та вирішення проблеми, яка стала «каменем спотикання».

7) Напишіть свої правила сімейного спілкування та вирішення конфлікту.

8) Поки будете жити, завжди будете пізнавати себе та свого шлюбного подруга.

9) Виділіть час на спільне вирішення конфлікту та обмін образами, емоціями, побажаннями.

10) Завжди будьте оптимістами та тримайтесь позитивного підходу до конфліктів: не принижуйте, не згадуйте минулих огріхів, не зневажайте!

Автор: Ігор Леньо

Написано на основі матеріалів "WHY ‘TALK’ IS THE MOST IMPORTANT FOUR-LETTER WORD IN A MARRIAGE, ACCORDING TO PROFESSIONALS" by Je’Don Holloway Talley та Want to save your marriage? Learn how to fight with these 12 tips by Kerri Miller and Elizabeth Shockman

Фото:sitetengo.com, Інститут родини і подружнього життя