Відмінності між поколінням Бейбі-Бумерів та Мілленіумів

Лідія  Андерсон, науковий працівник National Center for Family and Marriage Research, Bowling Green State University, у своєму дослідженні "Generational Differences During Young Adulthood: Families and Households of Baby Boomers and Millennialsпослуговується теорією поколінь, створеною американськими вченими Нейлом Хоувом і Вільямом Штраусом, при виборі поколінь дорослих молодих осіб для порівняння.

Підставою для поділу на різні покоління стали часові рамки народження, моделі життєвої поведінки та цінності людей, переважно середнього класу. Так, на думку вчених, саме життєві цінності, мотиваційні моделі поведінки, а не вік, визначають покоління як певну групу людей, які здобували схоже виховання й освіту, і сформувались як зрілі особистості з подібними цінностями.

Дослідниця порівнює молодь віком 25-34 роки, представників покоління Бейбі-Бумерів (роки народження 1945-1955) за 1980 рік та представників покоління Мілленіуму (роки народження 1980-1990, це 25% населення США) за 2015 рік. 

Представники обох поколінь відрізняються між собою різними показниками, зокрема: рівнем освіченості, етнічною приналежністю, демографічними показниками, особливостями сімейної поведінки. Дослідниця порівнює відмінності сімейної поведінки представників цих двох поколінь, користуючись даними державного перепису у США за 1980 рік і даними всеамериканського опитування за 2015 рік. Задля дотримання логічної послідовності й узгодженості аналізу даних, дослідниця порівнює дві групи під оглядом тих самих показників в рамках тієї ж вікової категорії (25-34 роки).

Показники подружнього статусу

У 1980 році більшість (68%) покоління Бейбі-Бумерів перебувала у шлюбі. Протягом кількох останніх десятиліть кількість тих, що перебуває у шлюбі, зменшилась аж до 41%. Тоді як у 2015 році лише 2/5 (або 40%) представників молодого покоління Мілленіуму перебуває у шлюбі. У той же час спостерігається спад показника пар, які розпалися через розлучення або сепарацію за період з 1980 по 2015: серед покоління Бейбі-Бумерів – лише 12%, серед покоління Мілленіуму – лиш 7%. Станом на 2015 рік більшість молоді (53%) Мілленіуму не перебувала у шлюбі, а у 1980 році лише 20% з покоління Бейбі-Бумерів не перебували у шлюбі. 

Показники наявності самостійного домогосподарства

Більшість молоді з Бейбі-Бумерів (84%) у 1980 році та з покоління Мілленіуму (59%) у 2015 році провадили самостійне домогосподарство. За досліджуваний період спостерігаємо спад наявних самостійних домогосподарств впродовж двох поколінь аж на 30%. Тобто подвоїлась кількість молодих осіб віком 25-34 років, які не живуть як самостійне сімейне домогосподарство. Лише 1/10 (або 9%) з-поміж молоді з Бейбі-Бумерів у 1980 році, а 1/5 (або 22%) з-поміж молоді покоління Мілленіуму в 2015 проживала разом з своїми батьками або дідусями та бабусями.

Показники наявності власного житла

Більша частка тих, хто вже володів власним житлом у віці 25-34 років, припадає на покоління Бейбі-Бумерів. Так у 1980 році 60% з-поміж молоді Бейбі-Бумерів вела сімейне господарство у власному житлі, у той час як у 2015 році лише 43% з покоління Мілленіуму володіла власним житлом для потреб спільного сімейного господарства. 

 

Показники наявності рідної дитини

Більшість представників покоління Бейбі-Бумерів проживає разом з власною рідною дитиною, і цей показник вищий за аналогічний для покоління Мілленіуму. Так у 1980 році понад 2/3 (або 68%) молодого покоління Бейбі-Бумерів проживала з власною дитиною (дітьми), тоді як у 2015 році – майже половина (або 55%) молоді з покоління Мілленіуму.

 

Отож, відмінності між представниками двох різних поколінь можемо пояснити наявністю у них дещо відмінних життєвих пріоритетів та різного ставлення до сімейних цінностей.   

Джерело: Generational Differences During Young Adulthood: Families and Households of Baby Boomers and Millennials by Lydia R. Anderson

Переклад: Ігор Леньо                                                                                                                                          Інститут родини і подружнього життя